Транзишън Мениджмънт

Транзишън Мениджмънт – описан по-най-добрия начин: Управление и привеждане в изпълнение на структурни промени в компанията или ресурс от инвестиционен портфейл по най-ефикасен, най-ефективен начини при минимизиране на риска. Такива структурни промени, могат да бъдат индикирани от ре-локиране на активи и промени в мениджмънта, ре-инженеринг на процесите в компанията или по-сериозна ре-организация, при това свързани с риск за дейността на обекта. Чрез упражняване на добър Транзишън Мениджмънт, ние ви помагаме да установите пълен контрол над риска, при оптимизиране или минимизиране на разходите съпътстващи такива структурни промени, основно, чрез координация между всички страни в промяната, като извършваме за Вас или заедно с Вас дизайн и внедряване на нови търговски и оперативни стратегии, базирани на предварителни анализи, и доказани, чрез последващи репорти и анализи за извършените промени и направените разходи. Или казано по-просто: Ако искате да навлезете в нови пазари, придобили сте друга компания и искате да я присъедините към Вас и вашите методи на работа, извършвате сериозно разрастване и са ви необходими, по качествени и доказано работещи процеси, Решили сте да внедрите сериозна ИТ Система за управление на вашият Бизнес.

Защо Транзишън Мениджър?

Транзишън Мениджърът ще създаде заедно с Вас цялата последваща стратегия на промяната, като намали да максимум руска от отраженията върху вашият пазар или оперативна дейност, може да намали общите разходи на промяната, и подпомага и съпровожда всички административни допълнителни дейности свързани с такава промяна. Алтернативата да използвате Транзишън Мениджър ще е евентуално покачване на риска и разходите при извършване на промените.

Какво може ЛийдОН Консулт да направи за ВАС?/span>

Транзишън Мениджмънт Консултанта, на практика става част от вашият екип, за да изгради, управлява и подпомага проекта по вашата промяна. Силните страни на нашите Транзишън Мениджъри подпомагат Вашата организация в постигането на набелязаната цел, чрез иновативните стратегии, създадени заедно с Вас и специално за Вас, чрез стремежа си към постигане на постоянни резултати, но в пълен респект към възможностите за промяна във Вашата организация. Вашата компания може да разчита на мултинационален опит и експертиза в:

Подпомагане на всички срещи, съвместно изграждане на стратегия и обучение

Стратегическо визионерство и Планиране

Анализи и Консултиране

Управление на Прехода

Управление на промяната / Организационно развитие

Менторинг и Коучинг – планиране на успеха израстване в лидерството и промяна в кариерата

Развитие на персонала, Управление на екипното единство

Lean” оптимизиране на процесите, включително развитие на персонала и обучение за промяната

Спикъри на корпоративни срещи и събития

Проектен мениджмънт (Човешки Капитал ориентиран към промяната и пазара

Транзишън Мениджмънт Консултантът подпомага организацията Ви в изпълнението на своята мисия, чрез иновативни стратегии фокус към изграждането на стабилни и постоянни процеси и специално отношение към възможностите на промяна във Вашата организация. Нашият консултант ви подпомага да се придвижите напред, да постигнете своите цели и задачи, по-бързо и с по-малко стрес.”

Други Предимства?

  • Минимизиране разходите чрез управление на ликвидността
  • Управление на множествените източници на риск при изпълнение на промяната
  • Централизиране на отговорността за промяната
  • Разполагаем ресурс за управление на проекта
  • Прозрачност, чрез отчети за стойността преди и след промяната

LeadON.eu?

Да изберете Транзишън Мениджъмнта на LeadON.eu ви дава следните предимства:

  • Доверие и прозрачност
  • Дисциплина при управлението на риска
  • Глобален мащаб, с директно локално представяне
  • Опит и експертиза

Чрез нашата глобална мрежа от представителства, LeadON.eu има силно присъствие в почти всички пазари от Европа Близкия Изток и Африка. Нашият модел се лесно се трансформира в по-ниски разходи за нашите клиенти. Нашите локални екипи във Виена, София и Лагос, могат да предоставят местен Транзишън Мениджмънт Консултант на нашите клиенти в EMEA.

Нашият мултинационален екип от професионалисти работи в изключително ползотворни отношения с нашите партньори в съвместното ни бизнес развитие, за да изпълним стратегиите насочени към протекция на инвестициите чрез правилният модел на Промяна и преход в организациите.